Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama 143/14. stupa na snagu 1. siječnja 2015. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.