Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 125/13., stupa na snagu 19. listopada 2013.       Iz ovih izmjena i dopuna izdvajamo: "...ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, u skladu s posebnim propisima, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a isti nisu isplaćeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijenit će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, što isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama. "    primjer odluke o isplati dobiti može se vidjeti klikom miša ovdje.   Jeste li znali da na Internet stranici Porezne uprave možete vidjeti pročišćene tekstove poreznih propisa? Zakon o porezu na dohodak (Redakcijski pročišćeni tekst, Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13.) može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.