Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama 143/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015., osim članka 11. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.