Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama objavljen je u Narodnim novinama br. 54/13., stupa na snagu 15. svibnja 2013., osim:
– članka 111., 112., 113. i 115. ovoga Zakona koji stupaju na snagu prvi dan nakon isteka 90 dana od njegove objave,
– članka 25. u dijelu koji se odnosi na članak 67. stavak 4. ovoga Zakona, članka 31. u dijelu koji se odnosi na članak 121. točku 3. ovoga Zakona, članka 32. u dijelu koji se odnosi na članak 127. stavak 4. ovoga Zakona, članka 34., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 60., 91. u dijelu koji se odnosi na članak 282. stavak 4. i 5. ovoga Zakona, 92., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 104., 106., 107. u dijelu koji se odnosi na članak 301. stavak 2. ovoga Zakona, 108. u dijelu koji se odnosi na članak 301.a stavak 3. ovoga Zakona i 110. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. srpnja 2013. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.