Mišljenja.hr

Zakon o dopuni Zakona o šumama

Datum objave: 19.03.2020.

Zakon o dopuni Zakona o šumama objavljen je u Narodnim novinama br. 32/20., stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine. U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18. i 98/19.) iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi: Članak 68.a Iznimno od članka 68. stavka 1. ovoga Zakona, sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma mogu se koristiti za otklanjanje ili ublažavanje posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili odr..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati