Mišljenja.hr

Zahtjev Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za povrat PDV-a

Datum objave: 18.09.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/03-01/87

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske, kl.: 510-01/ 02-01/02; ur. br.: 5030104-02-1 od 22. kolovoza 2002., Zaključku Poglavarstva Istarske županije klasa: 510-01/02-01/14; ur. br.: 2163/1-01-02-4 od 19. studenoga 2002. te Odluci Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, broj 01/01-539/2-02 od 16. prosinca 2002., otpisao nenaplaćeno potraživanje od Opće Bolnice Pula u iznosu od 9,190.289,87 kuna u kojem je sadržano i 1,..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak