Na primljeni zahtjev osobe "A" o promjeni osobnoga identifikacijskog broja iz razloga što sadrži šestice, u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. U skladu s člankom 2. stavak 3. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja. Nadalje, prema odredbama članka 3. Zakona osobni identifikacijski broj se sastoji od jedanaest znamenki, i to deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom te jedne znamenke, jedanaeste, koja je kontrolni broj izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 "Modul 11,10" sukladno članku 3. Pravilnika. Obzirom da se osobni identifikacijski broj određuje informatičkim putem, prema članku 2. Pravilnika osobni identifikacijski broj čini niz slučajno odabranih brojeva koji nisu kazujući u odnosu na obveznika broja kojem se dodjeljuju. Slijedom navedenog, određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj ne pokazuje nikakvu vezu s obveznikom broja i ne mijenja se bez obzira ...