Tražite produljenje roka za uvoz 50.000 paketića cigareta marke BOHEM CIGAR NO.6 proizvođača KT&G Corporation iz Republike Koreje (zahtjev za preuzimanje markica broj 3 od 7. kolovoza 2015.) ukazujemo da predmetni zahtjev nije osnovan jer nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 78. st. 2. i 3. t. 3. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 83/15.). Nadalje, uzimajući u obzir razloge kašnjenja predmetne pošiljke te vaše navode da ćete najkasnije do 28. listopada 2015. izvršiti uvoz predmetnih cigareta odnosno iste pustiti u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske, smatramo nužnim ukazati na specifičnosti daljnjeg postupanja u konkretnom slučaju. Člankom 79. st. 6. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 100/15.), između ostalog je propisano da je trošarinski obveznik koji duhanske prerađevine pušta u potrošnju na području Republike Hrvatske u obvezi Carinskoj upravi dostaviti dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana puštanja robe u slobodan promet, a u svakom drugom slučaju istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza. Obračunatu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja tro&scaron ...