Mišljenja.hr

Zahtjev za povrat poreza osobi koja nije obvez­nik PDV-a

Datum objave: 30.11.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/554

Gospodin J. S. obratio nam se sa zahtjevom za povrat PDV-a koji mu je zaračunala tiskara za tiskanje njegove knjige u iznosu od 1.980,00 kuna, na koje odgovaramo. Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), isporuke knjiga se oporezu­ju po stopi od 0% kako je to propisano odredbom čl. 10.a, t. c) Zakona. Usluge tiskanja koje obavi obveznik PDV-a oporezuju se po stopi od 22%.  Pravo na povrat poreza zaračunanog na usluge tiskanja k..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak