U svezi s vašim zahtjevom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i povratom dosad plaćenog poreza za dobra i usluge pri izgradnji Pastoralnog centra u Rijeci i povratom plaćenog poreza na promet nekretnina za zemljište na kojem se gradi Pastoralni centar, odgovaramo u nastavku. 1. Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), imaju samo porezni obveznici koji obavljaju oporezive isporuke. Isporuke dobara i usluga koje obave vjerske zajednice u okviru obavljanja svoje djelatnosti oslobođene su poreza na dodanu vrijednost kako je to propisano odredbom čl. 11., st. 1., t. 9. Zakona. Ovo porezno oslobođenje znači da vjerske zajednice ne zaračunavaju porez na isporuke dobara i usluge koje obave, ali u isto vrijeme nemaju niti pravo na odbitak poreza koji su im zaračunali njihovi dobavljači, te zaračunan; porez snose kao trošak. U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, vjerske zajednice su krajnji potrošači i snose porez sadržan u računima za nabavljena dobra i usluge. Status vjerskih zajednica prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uređen je na način kao i u ostalim europskim zemljama ...