U svezi zahtjeva odvjetnika za izdavanjem potvrde o tržišnoj vrijednosti nekretnine - stana u Zagrebu, u nastavku odgovaramo: Odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 94/01. i 177/04.) propisano je da je Porezna uprava upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Djelokrug rada Porezne uprave određenje navedenim Zakonom. Porezna uprava sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana. Slijedom navedenog, ispostave Porezne uprave utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina na temelju isprava o stjecanju, a samo iznimno, ako tržišna vrijednost nije realno iskazana, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina. Prema tome, Porezna uprava temeljem zahtjeva odvjetnika ne procjenjuje tržišne vrijednosti nekretnina niti o tome izdaje potvrde.

...