Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš zahtjev u kojemu je zatraženo ispitivanje zakonitosti postupanja i rada djelatnika Financijske agencije u smislu pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U nastavku odgovaramo. Porezna uprava u predmetnom slučaju može dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ali u davanju mišljenja ne ulazi u sadržaj provjere zakonitosti rada djelatnika Financijske agencije. U upitu navodite da Financijska agencija dana 13. studenog 2013. blokirala račun jamca platca A vl. obrta A , na temelju zadužnice br. OV-6005/13 čiji je datum solemnizacije 8. kolovoza 2013. dakle, poslije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe 25. travnja 2013. nad dužnikom obrtom A, vl. A. Također smatrate da je postupanjem Financijske agencija oštećen obrt A, vl. A te isti nije u stanju provoditi postupak na koji se obvezao predstečajnom nagodbom. Nastavno na navod, skrećemo pozornost da je javni bilježnik potvrdio (solemnizirao) bjanko zadužnicu za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe nad obrtom A, vl. A te upućujemo na članak 17. stavak 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), koji propisuje da poduzetnik u stanju ...