Na postavljeni upit u  svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:  - hrvatski državljani,  - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te  - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Nadalje, odredbom članka 3. stavka 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09.), propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe. Slijedom citiranih zakonskih odredbi, stečajna masa ne smatra se fizičkom ni pravnom osobom, a time nije ni obveznik osobnoga identifikacijskog broja, te se stečajnoj masi osobni identifikacijski broj neće dodjeljivati.

...