Povodom zahtjeva "A" d.o.o., koji traži dodjelu osobnog identifikacijskog broja za stambenu zgradu koja je pod njihovih upravljanjem, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:  - hrvatski državljani,  - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te  - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09.), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, stambene zgrade, neovisno o tome da li imaju ili nemaju dodijeljen sistemski broj, ne smatraju se pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj a time ni obveznicima osobnog identifikacijskog broja, pa se istima osobni identifikacijski  broj neće dodjeljivati.

...