Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo mišljenje je li vjerovnik koji je ovršni postupak pokrenuo i ishodio rješenje o ovrsi te stekao založno pravo nakon podnošenja neurednog prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ali prije donošenja rješenja o otvaranju tog postupka, ovlašten nastaviti voditi predmetni ovršni postupak kao razlučni vjerovnik s pravom odvojenog namirenja i nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo. Odredba članka 59. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje u tekstu: Zakon), propisuje da je razlučni vjerovnik, vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe ako mu je dužnik osobno odgovoran i ako se odrekne prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe ali samo ako je u roku za prijavu tražbina podnio prijavu tražbine ili je dužnik tog vjerovnika, odnosno svoju obvezu prema njemu naveo u izvješću koje dostavlja uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Tražbine osigurane razlučnim pravom smatraju se osiguranim tražbinama. Razlučni vjerovnici ne moraju svoje osigurane tražbine ostvarivati u postupku predstečajne nagodbe. Takvi vjerovnici svoje ...