Podneskom od 09. studenoga 2009. godine, Udruga P.zatražila je odobravanje statusa humanitarne organizacije, kako bi mogla biti oslobođena od plaćanja uvoznih davanja pri uvozu donirane opreme koja će služiti za njen rad.

Na navode iz podneska, Carinska uprava daje sljedeće mišljenje:

Carinskim zakonom (Narodne novine br. 78/99. – 45/09.) je u članku 187. st. 1. toč. 5. propisano oslobođenje od plaćanja carine kod besplatnog uvoza humanitarne pomoći od strane registriranih humanitarnih i dobrotvornih organizacija i ustanova, koja se potom besplatno dijeli ugroženim kategorijama stanovništva, kao i pri besplatnom uvozu opreme, koja će služiti za operativne potrebe rada ovih organizacija i ustanova.

Prema članku 11. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.), korisnikom navedenih carinskih olakšica može biti udruga, vjerska zajednica i druga domaća i strana neprofitna pravna osoba, registrirana za pružanje humanitarne pomoći, dakle upisana u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj.

Status humanitarne organizacije se sukladno članku 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine br. 96/03.), ostvaruje registracijom odnosne pravne osobe u registar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, i dobivanjem suglasnosti za pružanje humanitarne pomoći.

Stoga Ministarstvo financija ili koja od uprava u sklopu istoga ...