Vašim gornjim aktom proslijedili ste Carinskoj upravi na očitovanja podnesak Udruge K. kojime se moli da se udrugu svrsta u humanitarnu udrugu i time oslobodi plaćanja carine, PDV-a i drugih poreza na robu i usluge.

Radi sačinjavanja objedinjenoga odgovora po predmetnom zahtjevu, izvješćujemo Vas o sljedećem:

Kada se iz inozemstva besplatno prima neka roba, a namijenjena je za neposredno obavljanje djelatnosti zdravstvenih, kulturnih obrazovnih, socijalnih i sličnih neprofitnih ustanova i organizacija, osnova za primjenu oslobođenja od plaćanja carine je članak 187. st. l. toč. 16. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 60/08.), odnosno članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.). Na istu robu, koju besplatno primaju neprofitne organizacije i ustanove, odnosno tijela državne uprave, primjenjuje se i članak 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost radi oslobođenja od plaćanja PDV-a.

No, navedenim carinskim propisom, kao korisnici oslobođenja od plaćanja carine nisu navedene udruge, bilo domaće, bilo strane ili međunarodne, te se stoga silom propisa, na njih ne mogu primijeniti oslobođenja od uvoznih davanja.

Kako iz isprava koje su priložene u spisu – rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave od 18. ožujka ...