Dostavljamo Vam očitovanje iz naše nadležnosti vezano uz zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama podnositeljice X temeljem čl.4. st.1 i čl.11. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) koji ste zaprimili putem Ministarstva financija - Glavnog tajništva. Na pitanje iz kojeg razloga je OIB zamijenio matični broj građana kada se i dalje koristi MBG, u nastavku odgovaramo. Ministarstvo financija je tijekom 2008. godine te nastavno u 2009. godini provodilo radnje usmjerene na uvođenje osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu:OIB) u pravni sustav Republike Hrvatske, a kako bi prelazak sa sustava matičnih brojeva (MBG i MB) na sustav OIB-a mogao biti što učinkovitiji i da građani ne bi imali nikakvih neugodnosti, uvedeno je prijelazno razdoblje od dvije godine u kojem su vrijedili i matični brojevi i OIB. Napominjemo da je OIB uveden i kao instrument za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, budući MBG kao broj od 13 znamenki, ne zadovoljava europski kriterij od 12 znamenki, jer za potrebe međunarodne razmjene podataka osobni identifikacijski broj ne smije imati više od 12 znamenki + oznaku zemlje HR. Članak 18. stavak ...