Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Zagreb o zahtjevu općine Rugvica kojim se traži uvid u porezne kartice poreznih obveznika koji imaju prebivalište/uobičajeno boravište na njezinom području, a u svrhu utvrđivanja pravilnog uplaćivanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na račun općine Rugvica, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 34., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.) propisano je da se predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada utvrđuje na temelju porezne kartice koju za posloprimca ili umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji mirovina dužni su je čuvati dok posloprimac kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina. Podatke o isplaćenim plaćama i mirovinama i obustavljenom i uplaćenom porezu iz poreznih kartica posloprimaca i umirovljenika, poslodavac i isplatitelj mirovine dostavlja Poreznoj upravi do 31. siječnja tekuće za proteklu godinu (čl.34., st.2. Zakona o porezu na dohodak). Porezna kartica (Obrazac PK) sastoji se i iz dijela koji sadrži podatak o općini prebivališta ili uobičajenog boravišta posloprimca (čl.21., st.2., t.2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03 ...