Porezna uprava dala je službeno mišljenje u vezi načina obračunavanja PDV-a i izdavanja računa kada za isporuku dobara od drugog poreznog obveznika primi predujam.   Iz tog mišljenja dio citiramo u nastavku:   …“Odredbama članka 30. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. Nadalje, odredbama članka 78. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona propisano je da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz točaka 1. i 2. toga stavka i svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.“…   …“Izdani račun za predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona. Člankom 159. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.