Porezna uprava dala je službeno mišljenje Kl.: 410-19/14-01/50 21. veljače 2014. na upit u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost o pitanju primjenjuje li se prijenos porezne obveze u slučaju kada porezni obveznik obavlja usluge servisa i montaže na benzinskim postajama, postavljanja i servisiranja plinskih spremnika, te usluge servisiranja i umjeravanja agregata za istakanje goriva.   Iz tog mišljenja dio izdvajamo:   ..."Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik kada obavlja usluge na već ugrađenim uređajima i opremi, kao što su spremnici i agregati, ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već na takve usluge obračunava PDV po stopi 25%. U vezi s izgradnjom potrošnih materijala, napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje niti na njihovu isporuku niti na ugradnju.   U vezi primjene prijenosa porezne obveze prilikom montaže na benzinskim postajama ne možemo se sa sigurnošću očitovati, obzirom da iz upita nije razvidno obavlja li se usluga montaže opreme prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Ukoliko se takva usluga izvodi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta primjenjuje se prijenos porezne obveze.   Plinoinstalaterskim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.