Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Preseka objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015. U članku 3. Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Preseka (»Narodne novine«, broj: 80/02.), stavak 1. mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.«
- Ranije 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.