Odluka o porezima Općine Pisarovina objavljena je u Narodnim novinama br. 157/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Općina uvodi i pripadaju joj sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o porezu na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.
- Ranije 3%

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.
  Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne i gazirane vode, osim čaja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.