Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Konjščina objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Članak 8. Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« broj 109/2001 i Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/2002 i 23/2010) mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.«
- Ranije 5%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.