Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac objavljena je u Narodnim novinama br. 156/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Članak 2. Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac (»Narodne novine«, broj 86/10. i »Službeni glasnik Općine Đurđenovac«, broj 2/10.), mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 (deset)%.«
- Ranije 8%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.