Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Čeminac objavljena je u Narodnim novinama br. 4/15., stupa na snagu 1. veljače 2015.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja općine Čeminac.
Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
- Ranije 3%.
Ova Odluka primjenjuje na sve isplate dohotka od 22. siječnja 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.