Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra objavljena je u Narodnim novinama br. 157/14., primjenjuje se od 1. veljače 2015.
  U Odluci o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (»Narodne novine« br. 35/12 i 20/14) članak 3. mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.«
- Ranije 10%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.