Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca objavljena je u Narodnim novinama br. 149/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Čl. 7. st. 1. Odluke o gradskim porezima mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 14% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se u Proračun Grada Karlovca.«
  - ranije stopa 12% ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.