Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Duge Rese objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

U Odluci o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/01) članak 3. mijenja se i glasi:
»Osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunanog poreza na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10,00% od utvrđene osnovice.«
- Ranije 5%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.