Središnji ured Porezne uprave zaprimio je upit koji se odnosi na web shop kao obveznika fiskalizacije temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom gdje se naplata vrši putem kreditnih kartica. Naime, trgovac ima fiskalnu blagajnu koja nije programski povezana s web trgovinom te postavlja pitanje može li izdati fiskalni račun po uplati putem fiskalne blagajne unutar 24 sata.   Na dostavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je mišljenje iz kojeg dio citiramo u nastavku.   ",web shopovi", smatraju se obveznicima fiskalizacije ukoliko se plaćanje za isporučeno dobro vrši gotovinom kako je to određeno člankom 2. točkom 5. Zakona, dakle novčanicama ili kovanicama dostavljaču, karticama - kreditnim ili bankovnim, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja. Gotovinskim plaćanjem se ne smatra plaćanje na transakcijski račun kod banaka, kao niti virmansko plaćanje koje se smatra transakcijskim plaćanjem za potrebe provedbe postupka fiskalizacije (npr. plaćanje putem servisa PayPal se ne smatra gotovinskim plaćanjem, dok se plaćanje putem servisa PayMill smatra gotovinskim plaćanjem), a za što u privitku dostavljamo potpisano mišljenje Ministarstva financija Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-01/14-01/308; URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 6. ožujka 2014. (link)
Vezano za pitanje koje se ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.