Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja vulkanizerskih usluga.  U upitu se navodi da je predmetni porezni obveznik dobio upite za poslovnu suradnju od prijevozničkih i transportnih poduzeća te drugih poreznih obveznika iz djelatnosti logistike i otpreme dobara i prijevoza putnika, koji imaju stalno sjedište u državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) ili u trećim zemljama, posebice u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Napomenuto je da su predmetni porezni obveznik i zainteresirani porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).  Nadalje je navedeno da su ti porezni obveznici zainteresirani za vulkanizerske usluge na njihovim vozilima u slučajevima redovitog održavanje vozila (zamjena istrošenih guma novim auto gumama) te u slučaju kvara na cesti kada je potrebno oštećenu gumu zamijeniti novom auto gumom. Također je navedeno da se u oba slučaja radi o isporuci nove auto gume i montaži iste na vozilo kupca u garaži pružatelja usluge.  Postavljeno je pitanje da li naprijed navedeni poslovni događaj treba dijeliti na dva događaja i to: • isporuka dobara unutar EU, odnosno isporuka u treće zemlje (izvoz) i • obavljanje usluge montaže auto gume primatelju ...