Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2020. godine mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1827 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-279 od 31.10.2019.) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.) Uredba Komisije (EU) 2019/1830 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.) Objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.