Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Vrijednosno usklađenje udjela HEP-a d.d. u NE Krško prema Zakonu o porezu na dobit

Datum objave: 02.02.2007, Klasa: 410-01/06-01/266, Porezna uprava

Obratio nam se HEP d.d. s pitanjem u svezi vrijednosnog usklađenja udjela u NE Krško d.o.o. Vrijednosno usklađenje udjela iskazuje se kao rashod i smatraju da je i porezno priznati rashod jer se radi o: – udjelu u elektrani za koju je procijenjen vijek rada do 2023. godine, – cijeni električne energije iz NE Krško koja je određena međudržavnim ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, – da su obveze za kredite iz kojih je financirana dugotrajna materijalna imovina u NE Krško d.o.o. u poslovnim knjigama HEP-a d.d., – da je trošak vrijednosnog usklađenja udjela u NE Krško sadržan u cijeni električne energije. Navodi se dalje da se imovina u NE Krško ne amortizira prema MRS-ovima i linearnom metodom, a način obračuna amortizacije ima za posljedicu podcijenjene troškove amortizacije. Pridržavajući se međudržavnog ugovora, NE Krško iz poslovanja ne ostvaruje ni dobit niti gubitak. Budući da je životni vijek elektrane procijenjen do 2023. godine, prema načelu opreznosti iz okvira MRS-ova, da imovinu treba procjenjivati do najniže moguće vrijednosti realnog i objektivnog iskazivanja aktive, uprava HEP-a donijela je odluku o vrijednosnom usklađenju udjela ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice