U članku 2. stavak 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da se tuzemstvom u smislu oporezivanja PDV-om smatra teritorij Republike Hrvatske, osim slobodnih zona utvrđenih posebnim zakonom. Plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta, jednako kao i izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, što je propisano u članku 13. stavak 1. točka 2 Zakona. U članku 71. stavak 4. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.) propisano je - ako se neko dobro uvozi radi dorade ili oplemenjivanja, pri čemu se ne prenosi mogućnost raspolaganja (vlasništva) na domaćeg poduzetnika, i ako se nakon dorade odnosno oplemenjivanja to dobro izveze inozemnom naručitelju, smatra se da je u dijelu koji se odnosi na oplemenjivanje obavljena izvozna isporuka dobra koja je oslobođena PDV-a. Kad domaći poduzetnik primi dobro od poduzetnika - korisnika slobodne zone radi dorade ili oplemenjivanja, a ta se dorada ili oplemenjivanje obavlja u postupku unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, i ako poduzetnik nakon dorade odnosno oplemenjivanja to dobro isporuči naručitelju u slobodnu zonu radi izvoza, smatra se ...