Tražite informaciju je li Vaše vozilo SUBARU Baja predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila te ako jest koliko bi predmetno davanje iznosilo. Kako je iz dostavljene dokumentacije i fotografija vozila razvidno da se radi o "pick-up" vozilu s dvostrukom kabinom, potvrđujemo da se radi o predmetu oporezivanja iz čl. 5. st. 1. t. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.). Obzirom da se predmetno vozilo razvrstava u tarifnu oznaku KN 8704, posebni porez se plaća sukladno čl. 12. st. 7. spomenutog Zakona, dakle prema izrazu na novo vozilo: snaga motora u kW x koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kn. Kako biste izračunali iznos posebnog poreza za Vaše rabljeno vozilo, upućujemo Vas na web stranicu Carinske uprave (izračun se odnosi na primjenu Tablice 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila - Narodne novine br. 1/17.). Uz poseban porez na motorna vozila potrebno je platiti i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima prema izrazu: (masa vozila - 115 kg) x 0,60 kn, koju uz poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza također prijavljujete u nadležnom carinskom uredu, u Vašem ...