Obratilo nam se društvo "A" s pitanjima u svezi vođenja poslovnih knjiga u inozemstvu. Matično društvo iz Švedske donijelo je odluku da se sva povezana društva u njegovu vlasništvu trebaju uključiti u postupak centralizacije zajedničkih funkcija na način da se i računovodstveni poslovi za tuzemno povezano društvo obavljaju u Finskoj. Obavljanje računovodstvenih poslova, između ostaloga, obuhvaća zaprimanje ulaznih računa dobavljača izravno u Finskoj, a zaprimljeni računi bi se odobravali u pisanoj formi na posebnom dokumentu od strane predstavnika tuzemnog društva. Izlazni računi tuzemnog društva sastavljali bi se u Finskoj i slali kupcima društva iz Finske. Poslovne primjene knjižile bi se u poslovne knjige u Finskoj, a opisi knjiženja ne bi se unosili ili bi bili sastavljeni na engleskom jeziku. Društvu bi bilo omogućeno pregledavanje proknjiženih poslovnih promjena, ali ne i njihovo knjiženje. Nakon isteka poslovne godine, originalna dokumentacija vraćala bi se tuzemnom društvu na trajno arhiviranje. Za obavljenu knjigovodstvenu uslugu plaćala bi se posebna naknada (dvostruko veća nego u Republici Hrvatskoj), budući da bi se ukupni troškovi ureda u Finskoj dijelili na sva povezana društava. Na temelju navedenoga postavljena su slijedeća pitanja: 1 ...