Tumačenje odredbe čl. 16. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, u odnosu na vođenje evidencije potrošnje bezolovnog motornog benzina. Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.) reguliran je između ostalog i sustav povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin utrošen za pogon ribarskih plovila za namjene ribolova. Prema čl. 16. st. 3. Pravilnika, svaki korisnik prava dužan je voditi i čuvati u svom knjigovodstvu, evidenciju utrošenog goriva za pogon ribarskih plovila za namjene ribolova, sa pripadajućim računima o nabavi u originalu, i u preslici koju na eventualni zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela mora predočiti. Kako vođenje evidencije potrošnje nema propisanu formu, a zahtjev za povrat se podnosi za četveromjesečno razdoblja, evidencija potrošnje bi trebala sadržavati podatke kojima se može utvrditi utro&scaron ...