Mišljenja.hr

Vođenje evidencije o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene plovidbe iz čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona o trošarinama (obrazac EKG-DP)

Datum objave: 02.12.2013., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/13-03/195

U vezi vašeg upita zaprimljenog 25. studenog 2013., u kojem tražite tumačenje čl. 14. st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine br. 58/13. i 72/13.) i pitate treba li prodavatelj voditi evidenciju EKG-DP samo u slučaju kada prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom kupcima koji isto kupuju radi daljnje prodaje ili navedenu evidenciju treba voditi za sve kupce, u nastav..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak