Pitate o načinu popunjavanja Evidencije potrošnje energenata korištenih u obavljanju komercijalnih operacija u zračnom prometu za razdoblje (Obrazac EPZ), za komercijalni zračni prijevoz. U upitu navodite kako hidroavionima vršite komercijalni zračni prijevoz putnika na otoke. Hidroavioni lete sa gorivom JET A1 koje se ulijeva direktno u hidroavion na zračnoj luci ili iz cisterne kada hidroavion sleti na vodu uz obalu. Na gorivo koje se toči iz autocisterne plaća se trošarina i potom se predaje zahtjev za povrat nadležnom carinskom uredu, jer se gorivo koristi isključivo za komercijalni prijevoz putnika, pri čemu se prilaže i spomenuti Obrazac EPZ. Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (Narodne novine br. 83/15.) uređeni su uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u komercijalnom zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove sukladno čl. 101. st. 1. t. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15.  i 120/15.). Oslobođenje se ostvaruje izravno ili povratom plaćene trošarine. Pravo na povrat plaćene trošarine se ostvaruje isključivo na energente ...