Ovaj vodič možete besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje na kraju ovog teksta.   Iz uvoda: Cilj vodiča stvaranje je nadogradnje na standardne „Upute za prijavitelje“ koje se izrađuju i objavljuju uz objavu svakog natječaja za sufinanciranje iz izvora sredstava EU-a. Namjera vodiča jestna ležerniji i neformalan način ukazati na postojeće rizike, opasnosti, ali i prilike o kojima se mora voditi računa u cjelokupnom procesu - pripreme za natječaj, izrade prijavne dokumentacije, prijave, praćenja procedure evaluacije, realizacije i ugovaranja sufinanciranja te provedbe samog investicijskog projekta. Pokušat ćemo, što je više moguće, konkretno prikazati potrebne korake u pripremi i prijavi projekata, ali se mora naglasiti kako je zbog posebnosti svakog pojedinog natječaja (što prikazuju i navedeni natječaji objavljeni u zadnjih godinu i pol dana) nemoguće u potpunosti pokriti i jamčiti precizan prikaz svih elemenata na koje se može naići u natječajima koji će biti objavljivani u predstojećim godinama. Vodič će pokriti sljedeća područja ključna za kvalitetnu pripremu za prijavu projekata: - Najbolja praksa u usporedivim državama EU-a
- Formalno-pravne detalje ključne u pripremi projekta (spremnost i kvalificiranost prijavitelja, potencijalni diskvalifikacijski faktori, procjena kvalitete i spremnosti projekta itd.)
- Proces pripreme i prijave ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.