Ministarstvo pravosuđa je objavilo Vodič kroz predstečajni postupak. Ovaj Vodič izdan je u listopadu 2015., može se preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Iz uvoda:
Novim Stečajnim zakonom, koji je stupio na snagu 1. rujna 2015., prestale su važiti odredbe o predstečajnoj nagodbi iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Slijedom navedenoga, umjesto predstečajne nagodbe koja se u najvećem dijelu provodila mimo suda, novi Stečajni zakon je postupak radi restrukturiranja, kojemu je cilj održati dužnikovu djelatnosti, u potpunosti stavio u nadležnost trgovačkoga suda.
Cilj ovoga vodiča je dati pregled osnovnih „pravila igre“ koja su propisana novim Stečajnim zakonom, odnosno, osnovne informacije o predstečajnom postupku, subjektima koji sudjeluju u njemu i radnjama koje se poduzimaju od pokretanja do okončanja postupka. Iz sadržaja:
I. Što je predstečajni postupak i zašto se provodi?
II. Tko je tko u predstečajnom postupku?
III. Tko i kako može biti imenovan za povjerenika?
IV. Kako vjerovnici donosi odluke?
V. Iz kojeg razloga se može pokrenuti predstečajni postupak?
VI. Tko je nadležan i tko odlučuje o pokretanju predstečajnoga postupka?
VII. Koliko može trajati predstečajni postupak?
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.