Na vaš podnesak, kojim tražite odgovor na pitanje podliježu li voćni sirupi obvezi obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, koja prema nalazu Zavoda za javno zdravstvo odgovaraju Pravilniku o kvaliteti proizvoda od voća, povrća, gljiva te pektinskih proizvoda, u nastavku odgovaramo. Stavkom 1. članka 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), određeno je da su predmet oporezivanja posebnog poreza bezalkoholna pića, koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske. Definicija bezalkoholnih pića, koja podliježu plaćanju posebnog poreza, dana je u stavku 3. istoga članka Zakona. Sukladno istom, plaćanju posebnog poreza, podliježu osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića, niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu. U članku 40. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu (Narodne novine br. 23/97., 40/97. i 112/97.), definira se što se smatra sirupima za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića, a u članku 41. istog Pravilnika navedeni su temeljni ...