Mišljenja.hr

Vlasništvo na brodici "Pelikan" i primjena trošarinskih propisa

Datum objave: 03.09.2015., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/14-03/361

Pojašnjenje načina određivanja vlasništva na plovnom objektu Pelikan i upute za postupanje u predmetu R. K. Upućujemo Vas na dosljednu primjenu pravno relevantnog mišljenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: 410-01/15-01/06, URBROJ: 530-03-2-1-1-15-3 od 6. srpnja 2015. o tome tko je posjednik plovnog objekta Pelikan i uvažavanje činjenice tko je u njemačkoj knjižnici plovnog objekta Pelikan upisan kao vlasnik tog plovnog objekta. U čl. 90. st...

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak