Kršćanska crkva "C." uputila nam je zamolbu da ih se oslobodi obveze uplate poreza na dodanu vrijednost, koji su koristili kao pretporez dok su bili prijavljeni u sustav poreza na dodanu vrijednost. Navode da su podnijeli prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i sa 1. 1. 2000. upisani su kod nadležne ispostave Porezne uprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, te da su ostvarili pravo na odbitak pretporeza za prva dva tromjesečja iste godine. Naknadno su im rješenjem Područnog ureda Čakovec - Ispostave Čakovec odbijene podnesene prijave poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. 1. 2000. do 30. 9. 2000., pa im je za to razdoblje osporeno pravo na odbitak pretporeza i naloženo knjigovodstveno zaduženje poreza na dodanu vrijednost u visini iskazanog pretporeza. U svezi s navedenim odgovaramo u nastavku. Odredbama čl. 11., st. 1., t. 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) i čl. 64. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 54/01.) propisano je da su usluge i isporuke dobara vjerskih zajednica i ustanova oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ako se ...