Od HT-a, Sektora za poreze, primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredaba čl. 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.), poglavito u dijelu koji se odnosi na tumačenje može li se potvrda o cijeni karata smatrati vjerodostojnom ispravom za neoporezivu isplatu troškova prijevoza na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo. Člankom 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. istoga Zakona, na osnovi naknada, potpora i nagrada koje im do propisanih svota isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, tj. plaće. Člankom 13. st. 2. toč. 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u skladu s čl. 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primitcima na osnovi nesamostalnoga rada ne smatraju svote naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Člankom 14. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se izdatci za službena putovanja iz čl. 13. istoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u ...