U vašem pismu upućenom elektroničkom poštom iskazujete namjeru nabave proizvoda trgovačkog naziva "Prosecco DOC frizzante La Delizia-Aquila 0,75 – Viticoltori Friulani La Delizia", vol. % 10,5 iz Italije, tarifne oznake 2204 21 06. Za predmetni proizvod postavljate pitanje o visini trošarine. S obzirom da se gore navedeni proizvod smatra međuproizvodom sukladno odredbi čl. 57. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.), a sadrži 10,5% vol. alkohola, na isti se prema čl. 60. st. 5. Zakona o trošarinama obračunava trošarina u visini od 500,00 kn po hektolitru gotovog proizvoda.

...