Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) na temu potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva u VIES-u. VIES je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva obveznika poreza na dodanu vrijednost unutar EU te o isporukama dobara i usluga na zajedničkom tržištu EU.
VIES sustav će koristiti samo oni obveznici PDV-a koji će poslovati s drugim poduzetnicima iz država članica EU nakon 1. srpnja 2013., dok se za poslovanje unutar RH neće ništa dramatično promijeniti nakon pristupanja RH u EU (obrasci i predaja obrazaca, PDV prijava). OIB kao porezni broj i dalje, nakon 1. srpnja 2013. koristi se kao porezni broj kod isporuka unutar RH.   Odgovore na često postavljena pitanja koje je dala Porezna uprava može se vidjeti klikom miša ovdje.    Porezni obveznici valjanost PDV identifikacijskog broja provjeravaju putem Internet stranice Europske komisije klikom miša ovdje.  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.