Navodite da namjeravate nabavljati naftni bitumen tarifne oznake KN 2713 iz Republike Srbije radi veleprodaje u Republici Hrvatskoj ili radi daljnjeg izvoza u Republiku Bosnu i Hercegovinu te u odnosu na opisanu trgovinu tražite mišljenje vezano za zakonski način trgovanja sa naftnim bitumenom i da li je prilikom veletrgovine, uvoza i izvoza krutih goriva potreban trošarinski i EORI broj. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. ) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. st. 1. Zakona o trošarinama propisano je da su sve vrste energenata i električna energija određeni tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature skladno čl. 2. t. 5., Direktive 2003/96/EZ  ili prema svojstvima pojedinom proizvoda. Člankom 83. st. 2. t. 1. Zakona o trošarinama propisano je da se energentima smatraju i proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznaka KN 2704 do 2715 te se sukladno toj odredbi naftni bitumen tarifne oznake KN 2713 smatra energentom ...