Vašim elektronskim upitom od 14. prosinca 2012. zatražili ste informacije koji carinski postupci postoje u Republici Hrvatskoj, obzirom na Vašu namjeru skorašnjeg osnivanja tvrtke - kćeri u RH, te vam je bitno upoznati se i s carinskim sustavom. Nastavno na isti, daje se sljedeći odgovor: Detalje carinskih postupanja i postupaka regulira Uredba za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03. - 29/11.). U carinskom sustavu RH postoje više vrsta carinskih postupaka: a) provozni postupak (koji podrazumijeva carinski nadzor robe od njenoga ulaska u carinsko područje RH do njenoga izlaska ili provedbe kojega drugoga carinskog postupka), b) izvozni postupak, c) puštanje robe u slobodan promet (koji je najčešći i podrazumijeva konačno carinjenje robe za potrebe domaćeg primatelja, uz plaćanje uvoznih davanja – carine, PDV-a i eventualno posebnoga poreza), d) postupak carinskog skladištenja (mogućnost smještaja bez vremenskog ograničenja strane neocarinjene robe u skladišnom prostoru, bez plaćanja davanja), e) postupak privremenog uvoza (unosa strane robe radi njene privremene uporabe u RH od strane stranih osoba na najduže 24 mjeseca), f) postupak unutarnje proizvodnje (tj. uvoz repromaterijala bez plaćanja uvoznih davanja radi njegove prerade u novi proizvod koji će se potom ...