Vašim podneskom od 19. veljače 2009. godine zatražili ste objašnjenje o razlozima traženja carinskog službenika za posjedovanjem uvozne dozvole u slučaju vaše namjere uvoza robe iz tarifnog broja 2711 12 97 Carinske tarife, obzirom da nigdje u zakonskim propisima niste našli da za tu robu treba neka uvozna dozvola.

Uredbom o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (Narodne novine br. 129/02. - 20/07.), propisano je u članku 1. kako se trgovina naftnim derivatima (a u koje je izrijekom u članku 2 stavak 2. podvedena i roba iz tarifnog broja 2711 12) može obavljati samo u skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje i prodaju odnosne vrste naftnih derivata.

Člankom 2. iste Uredbe propisano je da ove derivate mogu uvoziti samo trgovci koji raspolažu skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje odnosne vrste derivata.

Člankom 3. uređeni su uvjeti spomenutih skladišta, a člankom 5. propisano je kako se za uvoz odnosne robe treba ishoditi prethodna suglasnost za obavljanje djelatnosti (dakle ne dozvola), koju po zahtjevu i uz prilaganje propisanih isprava izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Izdana suglasnost dostavlja se Carinskoj upravi, te ...